Azez’de amukavama kampı hazırlanması …
Zemini kazımak, tesviye etmek ve yaymak …….
Başlangıç ​​Tarihi: 05/03/2020
Uygulama süresi: 20 gündür
Proje denetleme komitesi:
Ihsan Relief and Development

Proje 25/03/2020 tarihinde tamamlanarak teslim edildi.