Dabikte kanalizasyon ve su hatlarının rehabilitasyonu….

Proje denetleme komitesi:


The syrian Association for relief and development (SARD)