İdlib kırsalındaki Harbanoş ve şeyh bahır kamplarında yağmur drenaj sistemi kurmak ve rögar çukurları kazmak ve gerekli tüm aksesuar ve kazı işlerinin sağlamak …..

Başlangıç ​​Tarihi: 10/08/2020

uygulama süresi: 35 gün

Proje denetleme komitesi:


BINAA for Development

Projenin tamamlanma ve teslim tarihi : 14/09/2020