Kamplar alanları hazırlanma projesi …

(Alhyara / Tal Krisyan / AlBuhyira / AlMuhajirin / Alfrdos)

Kamplar alanlarının hazırlanması ve çadır zeminin yükseltilmesi…

Proje denetleme komitesi:


Ihsan Relief and Development