Molham kampında bir yağmur kanalı kazmak …….

yağmur kanalı çalışmalarını devam ediyor….

kanalın duvarları inşa ediliyor….

Kanal duvarlarının inşa etmesini tamamladıktan sonra kanalın çatısını dökmeye başladı …….

Molham kampında üç aşamadan oluşan yağmur kanalı projesinin sondajı tamamlandı:

İlk aşama: kanal kazmak

İkinci aşama: kanalın duvarlarının inşa etmesi

Üçüncü aşama: kanalın çatısının dökmesi

Başlangıç ​​tarihi : 25/07/2020

Uygulama süresi : 53 gündür

Projenin tamamlanma ve teslim tarihi : 16.09.2020

Proje denetleme komites:


Ihsan Relief and Development