Projenin sunumu ve çalışmasının ardından, aşağıdaki sahalarda toplam 55.000 metre uzunluğundaki su şebekesi Türkiye Su Kurumu DIS işbirliği ile uygulandı.

(Sandy, Qabasin, Susyan, Tal Battal)

Başlangıç ​​Tarihi: 10/01/2020

Yürütme süresi: 40 gündür

Proje denetleme komitesi :


Ihsan Relief and Development

Proje 20/02/2020 tarihinde tamamlanarak teslim edildi.