Halep’in kuzey kırsalındaki Azez’de Şamarh kampı hazırlanması…..
Zemini kazımak, tesviye etmek ve yaymak, yolları hazırlamak …
başlangıç tarihi : 25/06/2020
Uygulama süresi : 10gündür
# Proje denetleme komitesi:
Ihsan Relief and Development

Şamarh kampı zemininde taş döşemek
Proje denetleme komitesi:
Ihsan Relief and Development

 

Proje 05/07/2020 tarihinde tamamlanarak teslim edildi.